Konstruktion / Ritning

Konstruktion

InduMedic Polymer är ofta med i konstruktionsstadiet och kan bidra med erfarenheten av materialval och konstruktion för rätt slutresultat och funktion.

  • Vi kan ta fram enkla provverktyg och köra prover på 1 vecka i olika material.
  • Vi kan ta fram en offert med hjälp av ritning & årsbehov

Vi hjälper våra kunder med framtagning av verktyg för att få en så optimal verktyg och produktlösning som möjligt, i förhållande till årsbehovet.

Vi tar ofta över befintliga verktyg så vi enkelt kan anpassa dem till våra maskiner och det är oftast kunden som äger verktyget.

Vi gör det omöjliga möjligt