"Vissa flyttar utomlands, vissa lägger ner,
Vi stannar kvar och jobbar för en framtid i Sverige med Er."

Nyheter

2016 > 12

Då är InduMedic Polymer certifierade enl ISO 9001:2015 och har erhållit certifikatet från LRQA.
Certifikatet finns att ladda ner här eller längst ner på första sidan "Filer & Media".

 

Läs hela inlägget »