ISO 9001:2015

Då är InduMedic Polymer certifierade enl ISO 9001:2015 och har erhållit certifikatet från LRQA.
Certifikatet finns att ladda ner här eller längst ner på första sidan "Filer & Media".